กรกฎาคม 21, 2024

รายการบอลวันนี้.com

https://รายการบอลวันนี้.com

บรรลุสองในแปด สโมสรในอังกฤษล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายความหลากหลายทางชาติพันธุ์

1 min read
บรรลุสองในแปด

บรรลุสองในแปด สโมสรได้ลงนาม ในรหัสความ หลากหลาย ความเป็นผู้นําฟุตบอล ในพรีเมียร์ลีก

บรรลุสองในแปด สโมสรในอังกฤษ ล้มเหลวในการ บรรลุเป้าหมายความ หลากหลาย ทางชาติพันธุ์ โดยขาดตัวชี้วัด 6 ใน 8 รายการพรีเมียร์ลีก, อีเอฟแอล และ เอฟเอ บรรลุเป้าหมาย ความหลาก หลายเจ็ดในแปดเป้าหมายสําหรับการนัดหมาย ที่มีความหลาก หลายทางชาติพันธุ์ และผู้หญิง แต่ 32 สโมสรได้ ลงนามในรหัสความหลากหลายบรรลุสองในแปด

ความเป็นผู้นําฟุตบอล ในพรีเมียร์ลีกและ อีเอฟแอล สามารถบรรลุ ได้เพียงสองในแปด รายงานประจําปี ฉบับที่ 2 ของสมาคมฟุตบอล เกี่ยวกับรหัสความ หลากหลายใน การเป็นผู้นําฟุตบอลได้แสดง ให้เห็นว่าสโมสร ในอังกฤษไม่สามารถบรรลุเป้า หมายที่ตกลงกัน ไว้ได้ทีมพรีเมียร์ลีก ทั้งหมดและ 32 สโมสรฟุตบอล ลีกอังกฤษได้ลงนาม

ในรหัสซึ่งเปิด ตัวในปี 2020 เพื่อเพิ่มความเ ท่าเทียมกันของ โอกาสและส่งเสริมการ สรรหาผู้มีความ สามารถที่หลากหลายใน ทีมผู้นําอาวุโสการดํา เนินงานของทีมและ  การตั้งค่ากา รฝึกสอนในขณะ ที่เอฟเอ, พรีเมียร์ลีกและอีเอฟแอลสร้าง ผลงานได้อย่างแข็ง แกร่งและเกิน เป้าหมาย 7 จาก 8 เป้าหมายสําหรับ แคมเปญปี 2021-22

แต่สโมสรต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วม รหัสดังกล่าวก็ เห็นการดร็อปออฟ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในจํานวนผู้ บริหารระดับสูงที่จ้างทั้งหญิง และผิวดํา เอเชีย และผู้สมัคร มรดกผสมผู้ สมัครเพียงร้อยละ 10.3 ที่ได้รับการว่า จ้างให้ดํารงตําแหน่งผู้นําอาวุ โสในสโมสรมาจาก ภูมิหลังของคนผิว ดําเอเชียหรือมรดกผสม ซึ่งลดลงต่ํากว่า 15 ต่อเป้าหมาย

องค์กรปกครอง สามแห่งของ ฟุตบอลอังกฤษได้ รับผลกระทบดังกล่าว

และยังมั่นใจว่า 38.5 เปอร์เซ็นต์ของ ทหารเกณฑ์ใหม่ของ พวกเขาเป็นผู้ หญิงสโมสรลดลงต่ํา กว่าเป้าหมาย  30 เปอร์เซ็นต์อีกครั้ งโดยมีค่าเฉลี่ย 17.2 เปอร์เซ็นต์แนวโน้ม ที่น่าผิดหวังเกิด ขึ้นในแง่ของโค้ช ที่ได้รับการว่า จ้างจากสโมสรชาย โดยมี 15.6 เปอร์เซ็นต์จาก ภูมิหลังของคน ผิวดําเอเชียหรือ มรดกผสมต่ํากว่าเป้าหมาย 25 เปอร์เซ็นต์

บรรลุสองในแปดแต่ผลลัพธ์ที่เป็นบวก มากขึ้นเกิดขึ้นใน จํานวนโค้ชอาวุโสที่ได้รับการคัดเลือกสัญชัย บันดารี ของ เตะมันออก กล่าวว่า “ผลการสรรหา โค้ชผิวดําเอเชีย และโค้ชมรดกผสมทั้งในเกมชายและหญิงและการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานฟุตบอลเป็น กําลังใจนอกจากนี้ ยังมีพื้นที่มากมายสําหรับการปรับปรุงในด้านอื่น ๆ เช่นความเป็นผู้นําระดับสูงและการ สรรหาโค้ชหญิง

“สองปีในกระบวนการตอนนี้เป็นเวลาที่ดีสําหรับการหยุดและไตร่ตรองทั่วทั้งอุตสาหกรรมเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านี้จะทําให้เราสามารถเพิ่มจังหวะของการเปลี่ยนแปลงได้”สโมสรหญิงยังล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย 50 เปอร์เซ็นต์ที่โค้ชใหม่ทั้งหมดที่จ้างจะเป็นผู้หญิง (33.3 เปอร์เซ็นต์) https://รายการบอลวันนี้.com

แต่ทีม ดับเบิ้ลยูเอาแอล และทีมแชมป์หญิงเห็นว่า 15.3 เปอร์เซ็นต์ของการรับสมัครของพวกเขามาจากภูมิหลังของคนผิวดําเอเชียหรือมรดกผสมดังนั้นจึงถึงคํามั่นสัญญา 15 เปอร์เซ็นต์มาร์ค บูลลิงแฮม ผู้บริหารสูงสุดของเอฟเอ กล่าวเสริมว่า “ผมขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนหลักความหลากหลายในการเป็นผู้นําฟุตบอล

เป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาร่วมกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

 “ปีนี้แสดงให้  เห็นถึงสัญญาณ ของความคืบหน้าโดยมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาที่จะเริ่มเปลี่ยนเกมและสามองค์กรปกครอง เกินเจ็ดในแปดเป้าหมาย”อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรา จะเห็นสโมสรต่าง ๆ เกินเป้าหมายด้านความหลากหลาย สําหรับโค้ชอาวุโสในเกมของผู้ชาย และโค้ชในเกม ของผู้หญิง แต่ก็ยังมีงาน อีกมากที่ต้องทําตลอดทั้งเกม

“เราเข้าใจดีว่าการ เปลี่ยนแปลงที่สํา คัญจะต้องใช้เวลา แต่หลายสโมสร มีความก้าวหน้าแล้ว และเราคาดว่าจะได้เห็นสโมสรอื่น ๆ ติดตามผู้นํานั้นใน อีกไม่กี่ปีข้างหน้า”ในขณะที่พรีเมียร์ลีก, เอฟเอและ อีเอฟแอล บรรลุเป้าหมายของพวกเขา ในเจ็ดจากแปด ประเภทค่าเฉลี่ยฟุตบอล โดยรวมพบเพียงสอง คํามั่นสัญญา – 10 เปอร์เซ็นต์ของการจ้างโค้ช อาวุโสใหม่

โดยสโมสรชายเป็นมรดกสีดําเอเชียหรือผสมและ 15 เปอร์เซ็นต์ของโค้ชใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทีมหญิงเป็นสีดําเอเชียหรือมรดกผสม”พรีเมียร์ลีกสนับสนุนหลักความหลากหลายในการเป็นผู้นําฟุตบอลอย่างเต็มที่ ในขณะที่เราทํางานร่วมกัน

เพื่อให้เกิดความหลาก หลายมากขึ้นใน ทุกด้านของเกม” ริชาร์ด มาสเตอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกล่าว”ในช่วงสองปีที่ผ่านมา จรรยาบรรณได้แสดง ถึงความมุ่งมั่นที่สําคัญ จากทั่วทั้งวงการ ฟุตบอลเพื่อ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําและสร้าง การเปลี่ยนแปลง ในระยะยาว

 

You may have missed